Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek

I. 

Bevezető rendelkezések

 1. Jelen Általános Üzleti Feltételeket (a továbbiakban: "Általános Üzleti Feltételek") a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 Tt. sz. törvény (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") 1751. és azt követő §-ai alapján a 

 

Mamido Toys s.r.o.

KSH-szám: 08367639

Adószám: CZ08367639

székhelye: Hlavní třída 2020/28, 737 01 Český Těšín

bejegyezve az Ostravai Kerületi Bíróságon C 79322 lajstromszámon

kapcsolattartási adatok:

 

e-mail: info@mamido.hu

telefon: +3618088112

web: www.mamido.hu 

 

(a továbbiakban: "eladó")

 

 1. Jelen Általános Üzleti Feltételek az eladó és az adásvételi szerződést saját vállalkozói tevékenységén kívül, fogyasztóként, vagy vállalkozói tevékenysége keretén belül a www.mamido.hu címen található weboldalon elhelyezett interfész (a továbbiakban mint „webáruház”) segítségével megkötő természetes személy (a továbbiakban mint „vásárló”) közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozza. 
 2. Az Általános Üzleti Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés tartalmazta eltérő rendelkezések előnyt élveznek a jelen Általános Üzleti Feltételek rendelkezéseivel szemben.
 3. A jelen Általános Üzleti Feltételek és az adásvételi szerződés nyelve a cseh nyelv. 

 

II.

Áruval és árakkal kapcsolatos információk

 1. Az egyes árucikkekre vonatkozó információk, beleértve az egyes árucikkek árait és főbb jellemzőit, a webáruház katalógusában találhatók. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat, valamint az áru visszaküldésének költségeit, ha az jellegüknél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton. Az árucikkekre vonatkozó árak a webáruház keretén belüli feltüntetésük teljes időtartama alatt érvényesek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az egyedi feltételekkel kötött adásvételi szerződés megkötését.
 2. Az áruval kapcsolatosan a webáruház katalógusában megjelentetett valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű, és az adott áru vonatkozásában az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni. 
 3. A webáruházban az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk is közzétételre kerülnek. A webáruház kezelőfelületén az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az áru a Cseh Köztársaság területén belül kerül kiszállításra.
 4. Az áru vételárából adható kedvezmények egymással nem kombinálhatóak, kivéve, ha az eladó és a vásárló másként állapodik meg. 

 

III.

Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 1. A vásárló az adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett telekommunikációs eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségei (Internet-csatlakozás, telefonhívások stb.) a vásárlót terhelik. Ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.
 2. A vásárló az árut a következő módon rendeli meg:
 • az ügyfélfiókján keresztül, ha korábban már beregisztrált a webáruházba, 
 • regisztráció nélkül a megrendelőlap kitöltésével.  
 1. A megrendelés leadásakor a vásárló kiválasztja az árut, a tételek számát, a fizetési módot és a kiszállítás módját.
 2. A megrendelés továbbítása előtt a vásárló leellenőrizheti azt, illetve esetenként kijavíthatja a megadott adatokat. Megrendelését a vásárló a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyeseknek tekinti. A megrendelés érvényességének előfeltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a vásárló arra vonatkozó megerősítése, hogy átolvasta a jelen általános szerződési feltételeket.
 3. A megrendelés kézhez vételét követően az eladó visszaigazolást küld a vásárlónak, annak a megrendelésben feltüntetett e-mail címére. Jelen visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződéskötésnek. A visszaigazoláshoz csatoljuk az eladó aktuális Általános Üzleti Feltételeit. Az adásvételi szerződés csak a megrendelés eladó általi elfogadásával jön létre. A megrendelés beérkezéséről szóló értesítést a vásárló e-mail címére küldjük ki.
 4. Abban az esetben, ha a megrendelésben megadott bármely követelmény nem teljesíthető, az eladó a vásárló e-mail címére módosított ajánlatot küld. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ez esetben azzal jön létre, hogy a vásárló az eladó jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott e-mail címére megerősítést küld az ajánlat elfogadásáról. 
 5. A webáruház által kézhez vett összes megrendelés kötelező érvényű. A vásárló mindaddig visszavonhatja a megrendelését, amíg nem kap értesítést arról, hogy az eladó elfogadta azt. A vásárló a megrendelését az eladó jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott telefonszámán vagy e-mail címén mondhatja le. 
 6. Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló műszaki hibát követ el az árucikkek árának a webáruházban vagy a rendelési folyamat során történő feltüntetésekor, nem köteles az árut a vásárlónak ezen a nyilvánvalóan hibás áron kiszállítani, még akkor sem, ha a vásárlónak a jelen Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően automatikus visszaigazolást küldött a megrendelés átvételéről. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vásárlót a hibáról, és módosított ajánlatot küld a vásárló e-mail címére. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a vásárló által az eladó e-mail címére küldött visszaigazolással jön létre.

 

IV.

Ügyfélszámla

 1. A vásárló a webáruházban végrehajtott regisztrálása alapján beléphet saját felhasználói fiókjába. A vásárló a felhasználói fiókjából rendelhet árut. A vásárló regisztrálás nélkül is vásárolhat árut a webáruházban. 
 2. A regisztrálás, valamint az megrendelés során a vásárló köteles helyes és valós adatokat feltüntetni. A felhasználói fiók adatait a vásárló köteles azok bármilyen módosítása esetén frissíteni. A vásárló által az ügyfélfiókban, valamint az árurendelés során feltüntetett adatokat az eladó helyeseknek tekinti.
 3. A felhasználói fiókhoz való biztonságos hozzáférést felhasználói név és jelszó biztosítja. A vásárló köteles az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges adatokat titokban tartani. Az eladó nem vállal felelősséget a vásárlói fiókkal kapcsolatosan harmadik személyek által elkövetett esetleges visszaélések eseteiért.
 4. A vásárló nem teheti lehetővé, hogy az ügyfélfiókját harmadik felek is használják.
 5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, éspedig különösen abban az esetben, ha a vásárló hosszabb ideig nem használja azt, vagy megsérti az adásvételi szerződésből vagy a jelen Általános Üzleti Feltételekből következő kötelezettségeit.
 6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók - különös tekintettel az eladó, illetve harmadik felek hardver és szoftver eszközeinek karbantartási igényére - nem feltétlenül hozzáférhető korlátlanul.

 

V.

Fizetési feltételek és áruszállítás

 1. Az áru árának, valamint az áru adásvételi szerződés szerinti esetleges szállítási díjának rendezéséhez a vásárló a következő fizetési módok közül választhat:
 • készpénzmentes átutalás az eladó K & H BANK ZRT. pénzintézetnél vezetett 10409015-00033740-00000009 IBAN: HU89104090150003374000000009 SWIFT: OKHBHUHB sz. bankszámlájára
 • készpénz nélkül, bankkártyával
 • GoPay fizetési átjárón keresztüli készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára, 
 • készpénz az áru átvételekor,
 • készpénz vagy hitelkártya az üzemegységben történő személyes átvételkor.
 • készpénz vagy hitelkártya csomagkiadóban történő személyes átvételkor.
 1. A vételárral együtt a vásárló köteles az eladónak kifizetni a szerződés szerinti csomagolási és szállítási díjat is. Továbbá ettől kifejezetten eltérő értelmű rendelkezés hiányában vételár alatt az áru leszállításával kapcsolatos költségek értendők.
 2. Készpénzben történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül fizetendő.
 3. Fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a vásárlónak követnie kell az adott elektronikus fizetési szolgáltató utasításait.
 4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló általi fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az adott összeg jóváírásra kerül az eladó bankszámláján.
 5. Az eladó nem kér a vásárlótól előre sem milyen előleget, sem más, hasonló jellegű fizetést. A vételár áru leszállítása előtti kifizetése nem minősül foglalónak. 
 6. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az Eladó köteles számlát kiállítani a Vásárló részére. Ezzel egyidejűleg köteles az átvett összeget online - műszaki problémák esetén legkésőbb 48 órán belül - beregisztrálni az illetékes adószervnél.
 7. Az áru leszállításának módjai:
 • a vásárló által a megrendelésben megadott címre,
 • a vásárló által megjelölt csomagkiadó címére,
 • személyes átvétel az eladó telephelyén.
 1. A szállítási mód kiválasztására a megrendelési folyamat során kerül sor.
 2. Az áru szállítási költségei a szállítás módjától és az áru átvételétől függően a vásárló megrendelésében és az eladó által a megrendelés visszaigazolásában kerülnek meghatározásra. Abban az esetben, hogy a szállítási mód a vásárló egyedi kérelme alapján került kiválasztásra, a vásárló viseli az e szállítási móddal kapcsolatos kockázatokat, valamint az esetleges kiegészítő költségeket.
 3. Ha az eladó köteles az árut az adásvételi szerződés értelmében a vásárló által a megrendelésben megszabott helyszínre leszállítani, a vásárló köteles a leszállított árut átvenni. Abban az esetben, ha a vásárló oldalán felmerült okokból kifolyólag az áru kikézbesítésével ismételten kell próbálkozni vagy a megrendelésben feltüntetettektől eltérő módon kell azt lebonyolítani, a vásárló köteles kifizetni az ezzel kapcsolatos költségeket.
 4. Az áru fuvarozótól történő átvételekor a vásárló köteles leellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen sérülés esetén köteles késedelem nélkül értesíti arról a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérülése alapján jogtalan behatolás feltételezhető, a vásárló nem köteles átvenni a fuvarozótól a küldeményt.
 5. Az eladó adóügyi bizonylatot - számlát - állít ki a vásárló részére. Az adóügyi bizonylat a vásárló e-mail címére kerül kiküldésre Az adóügyi bizonylatot csatolják szállított áru mellé.
 6. A vásárló az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának - beleértve a szállítási költségeket is - kifizetésével, legkorábban azonban az áru átvételének pillanatával szerzi meg. 
 7. Az áru véletlen megsemmisüléséért, megsérüléséért vagy elvesztéséért a felelősség az áru átvételének pillanatában, vagy abban a pillanatban száll át a vásárlóra, amikor az köteles lett volna ugyan az árut átvenni, de ezt az adásvételi szerződés megsértésével elmulasztotta.

 

VI.

Elállás a szerződéstől

 1. Az a vásárló, aki az üzleti tevékenységén kívül, fogyasztóként kötött adásvételi szerződést, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.
 2. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap 
 • az áru átvételének időpontjától,
 • ha a szerződés tárgya több árufajta vagy több rész, az utolsó szállítmány átadásának napjától; vagy
 • ha a szerződés tárgya rendszeresen ismétlődő áruszállítás, az első áruszállítmány átvételének napjától számítandó.
 1. A Vásárló nem állhat el a következő tárgyú adásvételi szerződéstől egyebek között 
 • ha annak tárgya olyan szolgáltatásnyújtás, amelyre a vásárló előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt került sor, és az eladó még a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vásárlót arról, hogy ez esetben nincs joga elállni a szerződéstől,
 • áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára az eladó szándékától függetlenül a pénzpiacok olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a szerződéstől való elállásra fenntartott határidőn belül kerülhet sor,
 • alkohol tartalmú italok szállítása, amelyeket csak harminc nap elteltével lehet leszállítani, és amelyek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ,
 • áru szállítása, amely a vásárló kívánságának megfelelően került módosításra;
 • áru szállítása, amely gyorsan romlandó, valamint amely visszafordíthatatlanul össze lett keverve más áruval,
 • lezárt csomagolásban szállított áru, amelyet a vásárló kivett a csomagolásból, és amely higiéniai okokból kifolyólag már nem csomagolható vissza;
 • hang- vagy képfelvétel, illetve számítógépes program, amelynek az eredeti csomagolása megsérült,
 • újságok, folyóiratok vagy képeslapok,
 • digitális tartalom, amely nem kézzel fogható adathordozón került átadásra, és amelynek átadására a vásárló előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt került sor, és az eladó még a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vásárlót arról, hogy ez esetben nincs joga elállni a szerződéstől,
 • a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában meghatározott egyéb esetekben.
 1. Az elállási határidő betartása érdekében a vásárlónak az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.
 2. A szerződéstől való elálláshoz a vásárló igénybe veheti az eladó által biztosított űrlapmintát. A vásárló az adásvételi szerződéstől való elállást az eladó jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott e-mail címére vagy szállítási címére küldi. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vásárló számára az űrlap átvételét.
 3. A szerződéstől elállt vásárló köteles az árut a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül visszajuttatni az eladónak. Az áru eladónak történő visszajuttatásával kapcsolatos minden közvetlen költség a vásárlót terheli, éspedig abban az esetben is, ha az áru a jellegéből kifolyólag nem juttatható vissza standard postai úton.
 4. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, legkésőbb azonban a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül az átvételükkel azonos módon visszafizeti a vásárlónak a tőle beérkezett teljes összeget. Az eladó kizárólag abban az esetben szolgáltatja vissza más módon a vásárlónak a tőle kapott pénzeszközöket, ha azzal a vásárló egyetértett, és e lépésnek nincs semmilyen további költségvonzata.
 5. Abban az esetben, ha a vásárló az eladó által kínált legolcsóbb módtól eltérő áruszállítási módot választott, az eladó a legolcsóbbként kínált szállítási módnak megfelelő összegű szállítási költséget téríti meg az vevőnek.
 6. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a számára mindaddig visszafizetni az árut ellenértékét, amíg azt a vásárló át nem adja, vagy nem igazolja, hogy azt az eladó számára elküldte.
 7. A vásárló által az eladó részére visszajuttatott árunak sértetlennek, nem használtnak, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásába becsomagoltnak kell lennie. Az árun keletkezett kár ellenértékét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vásárló pénz-visszafizetési igényébe.
 8. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől készletei elfogyása, illetve az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette az áru gyártását vagy behozatalát. Az eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a vásárlót annak megrendelésben megadott e-mail címén, és a vásárlótól a szerződés alapján kapott teljes összeget, beleértve a szállítási költséget is, a szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül azonos, vagy a vásárló által meghatározott módon visszautalni. 

 

VII.

Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok

 1. Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan legyen. Különösen felel az eladó a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában az áru:
 • a felek által kötött megállapodás szerinti, illetve amennyiben a felek nem kötöttek ilyen megállapodást, akkor a vásárló vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy a vásárló által az áru jellegére és a hozzá kapcsolódó reklámra való tekintettel a joggal elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,
 • alkalmas az eladó által feltüntetett, vagy az áru jellegéből általános jelleggel következő használatra;
 • minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, amennyiben a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses értelmében minta vagy előkép alapján került sor,
 • megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és
 • megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
 1. Az eladót legalább olyan terjedelemben kötelezi a hibás teljesítés, mint amilyenek a gyártó hibás teljesítésből eredő kötelességei. A vásárló egyébként jogosult a fogyasztási cikkeken az átvételüktől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hibák reklamálására. 
 2. Ha az értékesítésre kerülő árun, annak csomagolásán, az áruhoz mellékelt használati utasításban vagy a reklámban egyéb jogszabályokkal összhangban feltüntetésre kerül az áru felhasználhatósági időtartama, a minőségi jótállásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. Az eladó minőségi jótállás útján szavatolja, hogy a megvásárolt áru bizonyos időn át használatra alkalmas lesz, vagy hogy megőrzi a szokásos tulajdonságait. Ha a vásárló jogosan vádolja az eladót az áru hibájával, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlására nyitva álló határidő és a jótállási idő nem jár le az alatt az időszak alatt, amikor a vásárló nem használhatja a hibás árut. 
 3. Az Általános Üzleti Feltételek előző bekezdésében feltüntetett rendelkezések nem alkalmazhatók a hiba miatt olcsóbban forgalmazott áruk esetén az adott hibára, használt áru esetén a standard használat okozta kopásra vagy a használat, illetve kopás mértékének megfelelő azon hibára, amelyekkel az áru a vásárló általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben az áru jellegéből következik. A vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből fakadó jogok, ha az áru átvétele előtt tudomása volt arról, hogy az áru hibás, vagy amennyiben a hibát a vásárló saját maga okozta.
 4. Hiba előfordulása esetén a vásárló reklamációt nyújthat be az eladónak, és a következőket kérheti:
 • az áru kicserélése új árura,
 • az áru megjavítása,
 • a vételárból nyújtott mértékarányos kedvezmény, 
 • elállás a szerződéstől.
 1. A vásárlónak joga van elállni a szerződéstől, 
 • ha az áru súlyosan hibás, 
 • ha a javítást követően a hiba vagy hibák megismétlődése miatt nem tudja megfelelően használni az árut, 
 • az áru nagyszámú hibája esetén.
 1. A súlyos szerződésszegés a kötelességek olyan megsértése, amelyről a szerződést megszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott, vagy tudnia kellett, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a szerződésszegést. 
 2. Olyan hiba esetén, amely mindössze jelentéktelen szerződésszegést jelent (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható-e vagy sem), a vásárló a hiba megszüntetésére vagy a vételárból nyújtott ésszerű kedvezményre jogosult. 
 3. Ha megjavítását követően a termék ismételten meghibásodik (általában ugyanazon hiba harmadik, vagy különböző hibák negyedik megreklamálása esetén), illetve ha az árut nagyobb számú hiba jellemzi (általában legalább három hiba egyidejűleg), a vásárló a vételárra vonatkozó árengedményre, az áru cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra jogosult.
 4. A vásárló a követelés benyújtásakor köteles közölni az eladóval, hogy milyen jogot választott. E kiválasztott mód eladó hozzájárulása nélküli megváltoztatására kizárólag akkor nyílik mód, ha a vásárló helyrehozhatatlannak bizonyult hiba kijavítását kérte. Ha a vásárló nem él időben a lényeges szerződésszegésből következő jogával, ugyanolyan jogok illeti meg, mint a szerződés kisebb jelentőségű megsértése esetén. 
 5. Ha az áru javítása vagy cseréje nem lehetséges, a vásárló a szerződéstől való elálláskor a vételár teljes visszatérítését követelheti. 
 6. Ha az eladó bizonyítja, hogy a vásárló az áru hibájáról annak átvétele előtt tudott, vagy azt maga okozta, az eladó nem köteles kielégíteni a vásárló követelését. 
 7. A vásárló nem reklamálhatja meg a kedvezményes áron kínált árut az árura nyújtott kedvezmény alapját jelentő hiba vonatkozásában.
 8. Az Eladó köteles a panaszt bármely olyan üzemegységében átvenni, ahol a reklamáció átvehető, illetve esetleg a székhelyen vagy a vállalkozás telephelyén. Az eladó köteles írásban visszaigazolni a vásárló részére, hogy az mikor élt panasztételi jogával, mi a panasz tartalma, és milyen panaszkezelési módot részesít a vásárló előnyben; valamint egy a panasz rendezésének dátumára és módjára vonatkozó igazolást, beleértve a javítás elvégzéséről és annak időpontjáról szóló igazolást, vagy a panasz elutasításának írásos indoklását.
 9. Az eladó vagy az általa megbízott dolgozó a panaszról haladéktalanul, bonyolultabb esetekben legkésőbb három munkanapon belül köteles dönteni. A szóban forgó határidőbe nem kerül beszámításra a hiba - áru vagy szolgáltatás jellegének megfelelő - szakszerű elbírálásához szükséges időtartam. Ha az eladó és a vásárló nem állapotnak meg ennél hosszabb határidőről, a panaszkezelési eljárást, beleértve a hiba megszüntetését is, haladéktalanul, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell lezárni. Az említett időtartam eredménytelen lejárta súlyos szerződésszegésnek számít, és a vásárló jogosult elállni a szerződéstől. A (hibás teljesítés miatti) panasz érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó kézhez kapja a megreklamált árut.
 10. 10.Az eladó írásban tájékoztatja a vásárlót a panaszkezelés eredményéről. 
 11. A vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből fakadó jogok, ha a vásárlónak az átvétel előtt tudomása volt arról, hogy az áru hibás, vagy amennyiben a hibát a vásárló maga okozta.
 12. 12.Jogos panasz esetén a vásárló a (panasza benyújtásával kapcsolatban felmerült) szükséges összegű postaköltségek megtérítésére jogosult. A vásárló ezt a jogát a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül gyakorolhatja az eladóval szemben, ellenkező esetben a bíróság nem köteles azt megítélni.
 13. 13.A vásárló választhat, hogy milyen módon nyújtja be a panaszát.
 14. 14.A szerződő felek hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait és kötelességeit a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117., valamint 2161-2174. §-ának rendelkezései, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény szabályozzák.
 15. 15.Az eladó felelősségével kapcsolatosan a felek további jogait és kötelezettségeit az eladó Panaszkezelési Szabályzata szabályozza.

 

VIII.

Kézbesítés

 1. A Szerződő felek minden írásbeli levelezést elektronikus levelezés formájában juttathatnak el egymásnak. 
 2. A vásárló köteles az eladónak címzett levelezését annak jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott e-mail címére eljuttatni. Az eladó köteles a vásárlónak címzett levelezését a vásárló ügyfélfiókjában vagy megrendelésében megadott e-mail címre eljuttatni. 

 

IX.

Személyes adatok

 1. A vásárló által az eladóval folytatott együttműködés során feltüntetett összes információ bizalmas, és azokat bizalmasként kezeljük. Ha a vásárló nem ad írásos engedélyt az eladónak, az a vásárló adatait a szerződés teljesítésén kívül semmilyen más módon nem használja fel, kivéve azt az e-mail címet, amelyre üzleti tájékoztatókat küldhet, mivel ezt az eljárást a törvény - kivéve, ha kifejezetten megtiltásra került - lehetővé teszi. Ezek az üzleti tájékoztatók csak hasonló vagy kapcsolódó termékekre vonatkozhatnak, és bármikor, egyszerű módon (levél, e-mail küldésével vagy az üzleti tájékoztatóban található linkre kattintva) le lehet iratkozni róluk. Az e-mail cím e célból a felek közötti utolsó szerződés megkötését követő 3 éven át kerül megőrzésre. 
 2. A személyes adatok védelmével, valamint az Ön jogaival kapcsolatos részletesebb információkat az Adatvédelmi Szabályzatban találja.

 

 

IX.

Peren kívüli vitarendezés

 1. A fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet jogosult, a szervezet címe: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, KSH-szám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található platform az eladó és a vásárló között az Adásvételi Szerződésből következően felmerült viták online rendezéséhez vehető igénybe.
 2. Az Európai Fogyasztói Központ csehországi tagozata (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, honlap: http://www.evropskyspotrebitel.cz) az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv (online a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló rendelet) módosításáról szóló 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete szerinti kapcsolattartási cím.
 3. Az eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru forgalmazására. A vállalkozói tevékenység ellenőrzését a helyileg illetékes vállalkozói hivatal végzi. A Kereskedelmi Felügyelet korlátozott mértékben egyebek mellett a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény betartását is ellenőrzi.

 

X.

Záró rendelkezések

 1. Az eladó és a vásárló közötti mindennemű megállapodás irányadó joga a Cseh Köztársaság joga. Amennyiben az adásvételi szerződés által létrejött jogviszony nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapítják, hogy a viszonyuk irányadó joga a Cseh Köztársaság joga. Mindez nem sérti a felhasználó általánosan kötelező érvényű jogi rendelkezésekből eredő jogait.
 2. Az eladót semmilyen a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bek. e) betűjének rendelkezései szerinti magatartási kódex nem kötelezi a vásárló felé.
 3. Az eladó weboldalával, különösen annak tartalmával - beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat, illetve elemeket - kapcsolatos szerzői jogok az eladót illetik. Tilos a honlapot vagy annak bármely részét az eladó hozzájárulása nélkül másolni, módosítani vagy más módon felhasználni.
 4. Az eladó nem vállal felelősséget harmadik személyek webáruházba való beavatkozása, esetleg a webáruház nem rendeltetésszerű használata okozta hibákért. A vásárló a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a webáruház működésére, valamint nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné az ő számára, vagy más harmadik személyek számára a webáruház szoftverének vagy egyéb összetevőinek illetéktelen befolyásolását vagy használatát, illetve a webáruház vagy annak bizonyos részei vagy szoftvere eredeti céllal vagy rendeltetéssel ellentétes használatát. 
 5. A vásárló ezúton vállalja a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése szerinti körülmények változásával kapcsolatos kockázatokat.
 6. Az Általános Üzleti Feltételeket is tartalmazó adásvételi szerződést az eladó elektronikusan archiválja, és nem hozzáférhető.
 7. Az Általános Üzleti Feltételek szövegét az eladó módosíthatja és kiegészítheti. Jelen rendelkezés nincs kihatással a felek az Általános Üzleti Feltételek korábbi szövegezése idején létrejött jogaira és kötelezettségeire.
 8. Az adásvételi szerződéstől való elállás űrlap az Általános Üzleti Feltételek mellékletét képezi.

 

 

Jelen Általános Üzleti Feltételek hatályba lépésének időpontja 2022. 11. 30.